У уторак, 07.06.2022. године, одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС). На седници су верификовани мандати новоизабраним члановима Скупштине Коморе и изабрани органи Коморе:

За председника Скупштине изабрана је Прим. др сц. Татјана Водник, спец. медицинске биохемије
За заменика председника Скупштине изабрана је Др мед. Драгана Бракочевић, спец. клиничке биохемије
За директора Коморе изабрана је Др мед. Биљана Поповић, спец. клиничке биохемије

За чланове Управног одбора изабрани су:
Прим. Јелица Ђорђевић, спец. медицинске биохемије – председник
Доц. др Владан Ћосић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије – члан
Соња Шупут, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан
Драгана Заканy, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан

За чланове Надзорног одбора изабрани су:
Проф. др Татјана Цветковић, спец. клиничке биохемије – председник
Доц. др Јасмина Катанић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
Владимир Миловић, дипл. фарм. – мед. биохемичар – члан

За чланове Етичког одбора изабрани су:
Доц. др Сања Станковић, спец. медицинске биохемије – председник
Др мед. Жаклина Анђелковић, спец. клиничке биохемије– заменик председника
Вера Стјепановић, дипл. фарм.-медицински биохемичар – члан
Оља Габрић, спец. медицинске биохемије – члан
Бошко Мисита, спец. медицинске биохемије – члан
Ивана Вујатов, спец. медицинске биохемије – члан
Др мед. Јелена Здравковић, спец. клиничке биохемије – члан

За председника Огранка Београд изабрана је:
Прим. Даниела Бартоловић, спец. медицинске биохемије
За председника Огранка Војводина изабрана је:
Ирена Франковић, спец. медицинске биохемије
За председника Огранка Ниш изабрана је:
Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, спец. клиничке биохемије

Захваљујемо се свим члановима Коморе на активном учешћу у изборном процесу, а новоизабраним члановима Скупштине честитамо и желимо успешан рад у току трајања мандата.

Прим. др сц. Татјана Водник
Председник Скупштине Коморе биохемичара Србије