O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se članovi Komore biohemičara Srbije da je 16. juna 2014. godine održana I Konstitutivna sednica Skupštine Komore biohemičara Srbije.
Na sednici Skupštine je verifikovano 25 mandata.

Za predsednika Skupštine je izabrana Prim. dr sc. Zorica Šumarac, spec. medicinske biohemije, a za zamenika predsednika Skupštine Dr med. Svetlana Obradović, spec. kliničke biohemije.

Za direktora Komore izabrana je Mr sc. dr med. Slavica Cimbalјević, spec. kliničke biohemije.

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Prim. dr sci. Tatjana Vodnik, spec. medicinske biohemije – predsednik
Dr sci med. Vladan Ćosić, spec. kliničke biohemije – zamenik predsednika
Dipl. farm. Mirjana Sarkić, spec medicinske biohemije – član
Dipl farm. Ljilјana Bačvanski, spec. medicinske biohemije – član
Dr. med. Slaviša Mladenović, spec. kliničke biohemije – član

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
Prof. dr Tatjana Cvetković, spec. kliničke biohemije – predsednik
Dipl farm.- med. biohemičar Vera Stjepanović – član
Dipl farm.- med. biohemičar Dragana Zakanyi – član

Za predsednika Ogranka Beograd izabrana je:
Dipl farm.- med biohemičar Katarina Gošić

Za predsednika Ogranka Vojvodina izabrana je:
Prim. dr sc. Dragana Pap

Za predsednika Ogranka Niš izabrana je:
Prim. dr sc. Lilika Zvezdanović