Поштоване колегинице и колеге,

Дана 14. марта 2019. године одржана је редовна годишња седница Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС), којом је председавала Прим. др сц. Сања Станковић, председник Скупштине КБС.

На седници је сумиран и позитивно оцењен рад Коморе у претходној години, након чега је усвојен Извештај о раду и материјално-финансијском пословању Коморе у 2018. години, затим извештаји о раду Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора и Извештаји о раду Огранака Коморе за 2018. годину. На седници је такође усвојен и план и програм рада Коморе за 2019. годиону са предлогом материјалних надокнада, што је у складу са Законом о коморама здравствених радника упућено Министарству здравља РС на даље усвајање.

Како је предлог новог Закона о здравственој заштити упућен од стране Владе РС у Скупштинску процедуру, након доношења наведеног закона очекује се израда нових подзаконских аката од стране законодавца. Ради давања доприноса при дефинисању области којом се баве чланови наше Kоморе, на седници Скупштине КБС донета је Oдлука о формирању повремене Комисије КБС за рад на Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, која би на нивоу Kоморе учествовала у изради, прикупљању и формирању предлога које би упутили институцијама укљученим у израду подзаконских аката.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.