Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КБС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ заздравствене раднике и здравствене сараднике, објављује збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Раднегрупе КБС и у року од 5 дана, од 07. 08. до 11 08. 2023. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, на е-mail: office@kbs.co.rs.