У складу са Наредбом о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17,00 часова до 05,00 сати ујутру.

Додатне информације можете наћи на линку: www.privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

Комора биохемичара Србије