Обавештавамо Вас да је Министар здравља РС, на предлог Републичког фонда за задравствено осигурање, донео Правилнк о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину („Сл. Гласник РС“, бр.46/19 од 26. јуна 2019. године).

Преузмите ПРАВИЛНИК (ПДФ)

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.