У складу са чланом 10. став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Супштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 427 од 07. 03. 2022., Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на V седници одржаној дана 23.05. 2022. године, а по основу записника Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 19.05.2022. године, и с тим у вези објављује следеће:

Преузми: Обавештење о изабраним члановима Скупштине Комора биохемичара Србије, која се састоји од 45 чланова и то: (PDF)