Poštovani članovi KBS,

Obaveštavamo Vas da je u Službenom glasniku RS br. 23/2016 dana 07. 03. 2016. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji je integrisan u tekst.

Vidi detaljnije: Pravilnik

Srdačno,
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević
Direktor