Poštovane kolege,

Prenosimo Vam reči koje je Ministar zdravlja RS Ass. dr Zlatibor Lončar uputio Komori biohemičara Srbije, kojima je iskazao svoju spremnost za saradnju i dalji rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva pri unapređenju zdravstvene delatnosti.

Direktor
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis Ministra zdravlja RS