Ministarstvo zdravlja RS je započelo javnu raspravu o radnim verzijama Nacrta Zakona o transplantaciji organa, Nacrta Zakona o transplantaciji tkiva i ćelija, Nacrta Zakona o biomedicinski podpomognutoj oplodnji i Nacrta Zakona o transfuziji.

Molimo Vas da se upoznate sa predloženim Nacrtima Zakona i da se uključite u raspravu.

Najbolje je, da u pismenoj formi dostavite sve opsežnije primedbe i sugestije na radne verzije, bilo Komori, bilo Ministarstvu zdravlja RS.

Sve radne verzije Nacrta pomenutih Zakona nalaze se na sajtu Ministarstva zdravlja RS, www.zdravlje.gov.rs