У складу са тачком 10 став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 427 од 07.03.2022. године, Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на VII седници одржаној дана 27.05.2022. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила коначне резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 19.05.2022. године и допунских избора одржаних 25.05.2022. године, и с тим у вези донела следећу:

Преузми: О Д Л У К У (PDF)