РЕЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Драге колеге, За биохемичаре чије лиценце важе до 31. марта 2015. године започињу активности везане за процес релиценцирања. Пред нама је важан и одговоран задатак и неопходно је да се придржавате датума који буду наведени за поједине активности. У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) потребно је да најмање 60 дана пре истицања важења лиценце, значи најкасније до 31. јануара 2015. године, а може и раније доставите Комори Захтев за обнављање лиценце (Образац РЕЛ-1) и Потврду о раду (Образац РЕЛ-2) које можете преузети овде, а биће послати и на Вашу кућну адресу. ВАЖНО: Потребно је да попуњене обрасце РЕЛ-1 и РЕЛ-2 пошаљете Комори путем поште или донесете у просторије КБС, Стојана Аралице 10/3 на Новом Београду-Бежанијска Коса, почев од 29. децембра 2014. а најкасније до 31. јануара 2015. године. До тог датума је неопходно да доставите и сертификате за последњу лиценцну годину и уплатите чланарину за 2014. годину уколико то већ нисте урадили. Извештај о броју остварених бодова у току лиценцног периода формираће се из електронске базе Коморе и биће Вам благовремено послат на увид. За сва питања и сугестије можете нам се свакодневно обратити, такође Вас позивамо да нам се обратите увек када у раду наиђете на проблем који може бити у домену решавања од стране Коморе биохемичара Србије. Надамо...

Прочитај више