Информатор о раду КБС – Страна 3 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Информатор о раду КБС

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ – OБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Изборне радње ће се одвијати у складу са Роковником који је објављен на веб страници Коморе.

Подношење кандидатуре на кандидационом збору се врши на обрасцима које је усвојила Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије и налазе се у прилогу ове објаве.

Председник Централне изборне комисије
Др мед. Веселинка Нововић с.р.
спец. клиничке биохемије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – I СЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге,

Дана 19. априла 2022. одржана је Прва седница Централне изборне комисије Коморе биохемичара Србије. На овој седници донет је Пословник о раду Централне изборне комисије Коморе биохемичара Србије, Правила за спровођенје кандидационих зборова и избора и утврђен је и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије.

Председник Централне изборне комисије
Др мед. Веселинка Нововић с.р.
спец. клиничке биохемије

Прочитај више

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА-ВАЖНО

Поштовани чланови Коморе,

У току је ажурирање базе података чланова Коморе биохемичара Србије услед припреме бирачких спискова за предстојеће изборе за чланове Скупштине Коморе.

Право учешћа на изборима или да буде биран за члана Скупштине има обавезни члан Коморе који обавља као професију послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и који је уписан у Именик чланова Коморе.

Због напред наведеног, уколико је дошло до промене Вашег радног статуса (започињање или престанак радног односа, одлазак у пензију, промена радног места, завршетак специјализације и др.) а да о томе до сада нисте обавестили комору, молимо Вас да нам најкасније до 12. 04. 2022. године године доставите податке и документацију о томе.

Захваљујемо на сарадњи.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с. р.

Прочитај више

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КБС У 2022. ГОДИНИ

Поштовани чланови Коморе биохемичара Србије,

Избори за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, на основу Одлуке Скупштине Коморе и Одлуке председника Скупштине Коморе, расписани су за 19. мај 2022. године. Са свим потребним информацијама везано за предстојеће изборе можете се упознати увидом у документа и обавештења на сајту Коморе која ћемо правовремено објављивати. Информације такође можете добити и позивањем конткат телефона Коморе.

С поштовањем
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

Архива чланака