Поштовани чланови Коморе,

У току је ажурирање базе података чланова Коморе биохемичара Србије услед припреме бирачких спискова за предстојеће изборе за чланове Скупштине Коморе.

Право учешћа на изборима или да буде биран за члана Скупштине има обавезни члан Коморе који обавља као професију послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и који је уписан у Именик чланова Коморе.

Због напред наведеног, уколико је дошло до промене Вашег радног статуса (започињање или престанак радног односа, одлазак у пензију, промена радног места, завршетак специјализације и др.) а да о томе до сада нисте обавестили комору, молимо Вас да нам најкасније до 12. 04. 2022. године године доставите податке и документацију о томе.

Захваљујемо на сарадњи.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с. р.