Важне информације – Страна 2 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Важне информације

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈАНУАР 2021.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јануарском року 2021. године

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА јануар 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ОРГАНА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Одржане су редовне седнице органа Коморе, и то редовна годишња седница Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС), седница Управног одбора и седница Надзорног одбора.

На седници Надзорног одбора дана 18.02.2021. године и седници Управног одбора одржаној дана 19.02.2021. године, разматрани су Извештаји о раду органа Коморе у 2020. години, као и План рада за 2021. годину, и након усвајања упућени Скупштини КБС на даље одлучивање.

Дана 04.03.2021. године одржана је седница Скупштине КБС којом је председавала Прим. др сц. Сања Станковић, председник Скупштине КБС. Активности и рад Коморе су процењени као успешни и да су се одвијали сходно предвиђеном Плану као и насталој епидемилошкој ситуацији, те су Извештаји о раду органа и тела Коморе, као и материјално-финансијски извештај КБС за 2020. годину једногласно усвојени. Седнице су одржане поштујући препоруке и донете епидемиолошке мере и у складу са Пословницима о раду органа Коморе.

Захваљујући све већем броју акредитованих програма КМЕ који се одржавају електронским путем, а пре свега on line тестовима акредитованих од стране SERBIS-а, највећи број чланова КБС су у протеклој години остварили довољан број бодова потребних за одржавање лиценце. Препоручујемо да и даље пратите on line едукације и о томе достављате сертификате комори, што у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом можете учинити и путем мејла.

С поштовањем,

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ: ONLINE ПРЕЗЕНТАЦИЈA НАЦРТА ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИЈЕ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Министарство здравља РС упутило позив стручној и широј јавности, представницима здравствених установа и институција, државних органа, локалних самоуправа и привреде, да се упознају са Нацртом плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Републици Србији (Мастерплан) и учествују у процесу јавних консултација о предложеној оптимизацији.

Позивамо Вас да се упознате са садржајем кључних докумената и предложењим решењима за унапређење ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите на следећим линковима (кликом можете приступити документима):

Нацрт Стратегије оптимизације мреже установа здравствене заштите и смернице за израду плана развоја здравствене заштите до 2035.године
Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите

Online презентација Мастерплана и јавно-приватни дијалог ће се одржати 10. фебруара 2021. године у 11,00 часова уз уживо пренос на почетној страници web сајта www.optimizacijazdravstva.rs. Сви заинтересовани могу да номинују питања или коментаре за представнике Министарства здравља РС и пројектни тим писаним путем преко званичне контакт форме: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе биохемичара Србије,

Обавештавамо Вас да су у септембру и октобру текуће 2020. године одржане седнице органа Коморе биохемичара Србије (КБС), и то V седницa Скупштине КБС, V седница Управног одбора КБС и V седница Надзорног одбора КБС.

На седницама су разматрана актуелна питања рада Коморе и остваривања права и обавеза чланова Коморе у постојећој епидемиолошкој ситуацији.

Указано је на потребу усклађивања осталих општих аката Коморе са изменама Статута КБС које су ступиле на снагу у јуну месецу текуће године, те су донете следеће одлуке:

– Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине КБС
– Одлука о измени и допуни Пословника о раду Надзорног одбора КБС
– Одлука о измени и допуни Правилника о употреби средстава фонда узајамне помоћи чланова Коморе
– Подржана је препорука праћења online предавања акредитованих од стране Здравственог савета Србије, а ради остваривања потребног броја бодова за одржавање лиценци, уз наставак рада на изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника и Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, како би била препозната потреба усклађивања питања континуиране едукације са постојећим епидемиолошким условима.

У складу са наведеним још једном Вас упознајемо са бодовним условима за обнављање лиценце, а који по важећем Правилнику гласе да је у току сваке лиценцне године потребно оствари по 20 бодова, уз могућност да тај број током лиценцне године може бити и мањи, али је обавезно остваривање минимум 10 бодова у једној години трајања лиценце, док би неке друге лиценцне године то надокнадили тако што би остварили 30 бодова, чиме би се испунио и кумулативни услов од укупно 140 бодова за период трајања лиценце.

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

Поштовани чланови Коморе биохемичара Србије,

Услед све веће потребе за електронском комуникацијом обавештавамо Вас да је у току ревидирање електронске базе података у Комори биохемичара Србије (КБС).

С обзиром да се база података у КБС формира на основу документације или информација које нам достављају чланови, молимо Вас да нас обавестите уколико је дошло до промене Ваше е-mail адресе, односно да нам на е-mail Коморе: office@kbs.co.rs пошаљете Вашу е-mail адресу која је важећа и активна.

С поштовањем,
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

Архива чланака