I

Komora biohemičara Srbije je na svečanosti koja je održana 02. 04. 2008. godine u Hotelu „M“ u Beogradu, uručila prve LICENCE zaposlenima u zdravstvu Srbije. Svečanost je otvorio Ministar prof. dr Tomica Milosavljević koji je i uručio licence članovima Skupštine Komore, kao i određenom broju članova koji pripadaju Ogranku Beograd

II

Na prigodnoj svečanosti koja je održana u Institutu „Radon“ u Niškoj banji 15. 04. 2008. godine, Državni sekretar Ministarstva zdravlja doc. dr Nevena Karanović je uručila licence članovima Ogranka Komore u Nišu.

III

Na svečanosti održanoj 22. 04. 2008. godine u Novom Sadu Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mr sci. dr Tomislav Stantić je uručio licence članovima Ogranka Komore u Novom Sadu.

Komora izražava zahvalnost „Interlab exim“ Beograd, „Sanitarija“ Novi Sad i „Vetfarm“ Niš, koji su pomogli održavanju ovih svečanih skupova.