Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME na Vojnomedicinskoj akademiji-Institut za medicinsku biohemiju u Beogradu održati domaći kurs I kategorije sa temom: „Urgentna dijagnostika: klinički i laboratorijski aspekti“.

Vidi detaljnije – OBAVEŠTENJE i PROGRAM