Директор Коморе биохемичара Србије, Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, је одговорила на позив Лекарске коморе Србије да заједно са директорима осталих Комора здравствених радника изнесе мишљење о актуелним питањима из области здравственог система.

Види детаљније: Гласник ЛКС стр. 8-9, Гласник ЛКС стр. 10-11, Гласник ЛКС стр. 12-13