Министарство здравља РС је уз подршку Светске здравствене организације (СЗО) започело анализу кадрова у систему здравствене заштите, укључујући у процес и коморе здравствених радника, при чему је као координатор одређена Проф. др Милена Шантрић Милићевић, са Института за социјалну медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду.

На састанку који је одржан 24. октобра 2017. године у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у Београду, представљени су подаци о актуелном стању радне снаге у области здравства у Србији и покренут дијалог између свих заинтересованих страна, које су чинили представници Министарства здравља РС, Института за јавно здравље Србије, Струковних комора здравствених радника, Медицинског факултета Универзитета у Београду, као и представници Кнацеларије СЗО у Србији.

Испред Коморе биохемичара Србије, је учествовала Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, која је у свом излагању ставила акценат на здравствене раднике чланове КБС, при чему је истакла значај детаљне анализе структуре здравствених радника. Нагласила је да досадашња пракса приказивања здравствених радника кроз укупан број лекара (рад у општој пракси и болницама), као и фармацеута (рад у апотекама) не даје довољно информација за све области здравствене делатности, те да је неопходно препознавање профила здравствених радника, лекара и фармацеута, који раде у медицинским лабораторијама и чланови су Коморе биохемичара Србије, и то како при приказивању броја запослених на 100.000 становника, тако и при одређивању радног оптерећења за наведене кадрове.

На састанку су донете препоруке за даље кораке, а примарно је усаглашавање података о кадровима са којима располажу институције при чему је констатовано да коморе здравствених радника имају најкомплетнију евиденцију која се односи на запослене како у државном, тако и у приватном сектору.