Комора биохемичара Србије (КБС) је у сарадњи са осталим коморама здравствених радника у Србији, упутила званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме је изнет захтев да представници свих пет комора буду укључени у рад радног тела – Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

На овај начин Комора биохемичара Србије би наставила да заступа све специфичности посла којим се баве чланови КБС, а то је рад у лабораторијама са непосредним контактом са агресивним и инфективним материјалима, дежурства, прековремени рад, приправност, што смо већ нагласили у раније упућеном допису у оквиру јавне расправе Нацрта закона о запосленим у јавним службама, а у циљу што објективнијег вредновања, разврставања и рангирања здравствених радника у платне разреде.

Види детаљније: Допис упућен Министарству здравља РС (ПДФ)

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије