Поштоване колегинице и колеге,

Како је у току рад Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама, молимо Вас да ради увида у садашње стање доставите Комори у што краћем року (а најкасније до понедељка 16. 10. 2017.) информацију о тренутном коефицијенту и називу Вашег радног места, као и нивоу здравствене заштите на коме радите (дом здравља, болница, клиника….). Уколико имате додатке везано за руководеће место, докторат, примаријат и сл. тај податак прикажите одвојено од основног коефицијента. Податак о Вашем коефицијенту можете видети у Уговору о раду који имате потписан са Вашом установом.

Комора има задатак да заштити Ваше професионалне интересе, те је од велике важности да сагледамо тренутну ситуацију и у сарадњи са Комисијом радимо на што објективнијем приказу наше струке и реалном вредновању у складу са нивом стручног образовања и у складу са пословима које обављамо.

Уз срдачне поздраве захваљујем на сарадњи,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р.
Директор Коморе биохемичара Србије