Поштоване колегинице и колеге,

Управни одбор (УО) и Надзорни одбор (НО) Коморе биохемичара Србије (КБС) су на својим редовним седницама одржаним дана 11. 09. 2017. године, у складу са својим надлежностима а сходно годишњем плану рада, разматрали рад и пословање КБС у првих осам месеци текуће године.

УО КБС је анализирао активности које је КБС предузела у складу са одлукама донетим на претходним седницама УО. Сумиран је рад на измени Закона о здравственој заштити, Закона о коморама здравствених радника, на Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите, Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације, анализиран Рад комисије за безбедност основане Решењем Министарства здравља као и остали видови сарадње са Министартсвом здравља РС. Уз позитивне оцене дате су смернице за даљи рад у току ове године као и планирање активности за следећу годину.

НО КБС је у складу са овлашћењима предвиђеним Законом о коморама здравствених радника и Статута КБС, на седници одржаној 11. 09. 2017. обавио детаљну контролу пословања КБС и унутрашњи надзор над радом Коморе. Рад и пословање коморе је оцењен позитивно и изнете су похвале због рационалног финансијског пословања које је и неопходно с обзиром на ограничена средства којима комора располаже. Дате су смернице о даљем економичном пословању уз јачање активности и подршке огранцима коморе и препоруку да се чланови коморе замоле да редовније испуњавају своје обавезе око плаћања чланарине.

Директор КБС користи и ову прилику да се захвали председницима и члановима органа КБС на ангажовању које је високо професионално и посвећено, мада је у смислу финансијске надокнаде волонтерско, као и свим члановима КБС који редовно измирују чланарину и благовремено достављају сертификате о КМЕ комори.

Председник УО КБС
Прим. др. сц Татјана Водник с.р.

Председник НО КБС
Проф. др Татјана Цветковић с.р.

Директор КБС
Прм. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р.