Дана 01. 02. 2018. године, одржана је Конференцији здравственог система Србије, организована у оквиру унутрашњег дијалога о Косову и Метохији. У име Коморе биохемичара Србије (КБС) учешће на Конференцији су узели:

– Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије, директор КБС
– Прим. др сц. мед. Зорица Шумарац, спец. медицинске биохемије, председник Скупштине КБС
– Др мед. Славиша Младеновић, спец. клиничке биохемије, представник огранка Ниш
– Дипл. фарм. Мирослав Обрадовић, спец. медицинске биохемије, представник огранка Београд
– Прим. др сц. мед. Драгана Пап, спец. клиничке биохемије, представник огранка Војводина

На конференцији су пренети ставови усвојени на седници Скупштине КБС:

Да су колеге-биохемичари са територије Косова и Метохије чланови КБС, огранак Ниш, како је то дефинисано статутом КБС, те да ће у складу са тим Комора са својим телима да ради на интензивирању свих активности у смислу сагледавања положаја лабораторија, положаја здравствених радника посебно чланова КБС, како у погледу кадра и услова рада тако и у организационом делу, уз праћење и подршку свих активности које спроводи Министарство здравља РС у циљу унапређења здравствене делатности на подручју Косова и Метохије.

Такође пренета су запажања, проблеми са којима се срећу у раду, као и предлози за њихово решавање, а које су колеге који раде на подручју Косова и Метохије у непосредној комуникацији са директорком Коморе истакли као најважније за њихов рад.

Комора ће наставити активности договорене на седници Скупштине КБС, као и даљу интензивну комуникацију са колегам који живе и раде на подручју Косова и Метохије.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р.