Министар здравља РС Асс. др Златибор Лончар је дана 05. маја 2017. године донео Решење о образовању Радне групе за израду Правилника о изменама И допунама Правилника о ближим условима за спровођење контнинуиране едукације за здравствене раднике И здравствене сараднике.

Види детаљније: Решење МЗ РС – образовање Радне групе