Избори за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, на основу Одлуке Скупштине Коморе и Одлуке заменика председника Скупштине Коморе, расписани су за 30. мај 2018. године. Са свим потребним информацијама везано за предстојеће изборе можете се упознати увидом у документа и обавештења на сајту Коморе која ћемо правовремено објављивати на овој страници. Информације такође можете добити и позивањем конткат телефона Коморе.

Контакт е-mail: office@kbs.co.rs

Контакт телефони: +381 11 22 83 878; +381 69 32 30 855; +381 66 801 15 57

1. Одлука о расписивању избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије (ПДФ)
2. Одлука о спровођењу избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије (ПДФ)
3. Предлог за роковник за вршење изборних радњи (ПДФ)
4. Ажурирање податка – ВАЖНО (ПДФ)
5. Пословник о раду ЦИК (ПДФ)
6. Роковник (ПДФ)
7. Извод из бирачког списка-Изборна јединица Београд (ПДФ)
8. Извод из бирачког списка-Изборна јединица Ниш (ПДФ)
9. Извод из бирачког списка-Изборна јединица Војводина (ПДФ)
10. Правила за спровођење кандидационих зборова и избора за чланове Скупштине КБС (ПДФ)
11. Образци за спровођење појединих изборних радњи (ПДФ)
12. Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати кандидациони зборови и избори чланова Скупштине КБС
13. Решење о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак (ПДФ)
14. Решење ЦИК-Извод из бирачког списка Београд (ПДФ)
15. Решење ЦИК-Извод из бирачког списка Ниш (ПДФ)
16. Решење ЦИК-Извод из бирачког списка Војводина (ПДФ)
17. Правила за спровођење кандидационих зборова и избора за чланове скупштине КБС (ПДФ)
18. Допунски Кандидациони збор у Изборној јединици бр. 3 – огранак Војводина КБС дана 18.05.2018. године (ПДФ)
19. Решење о утврђивању коначне збирне листе кандидата за чланова Скупштине КБС (ПДФ)
20. Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине КБС расписаних за 30.05.2018. (ПДФ)
21. Обавештење о изабраним члановима Скупштине КБС (ПДФ)
22. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Скупштине КБС (ПДФ)