ОГРАНАК БЕОГРАД

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Алексић Марина,
Лабораторија за мед. биохемију „Срболаб“, Земун (приватни сектор)

Коцић Милан,
„Aqualab 24“, Београд (приватни сектор)

Нововић Анђа,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Станојев Тамара,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Стјепановић Вера,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Тадић Дмитровић Ивана,
Поликлиника „Бео–лаб плус“, Београд (приватни сектор)

Теодоровић Милан,
Биохемијска лабораторија „Здравље“, Шабац (приватни сектор)

Тијанић Александра,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Бихорац Муниба,
OБ Нови Пазар

Викић Јелена,
ОБ „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац

Водник Татјана,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Габрић Оља,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Миљковић Александра,
Лабораторија за мед. биохемију „Анализа“, Београд (приватни сектор)

Обреновић Радмила,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Саркић Мирјана,
Завод за лаб. дијагностику „ Biomedica“, Београд (приватни сектор)

Станковић Сања,
Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

Стјепановић Жељка,
ОБ „Medigroup“, Београд (приватни сектор)

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Бракочевић Драгана,
ДЗ „Врачар“, Београд

Гајић Сандра,
Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд

Димитријевић Маја,
ЗЦ „Студеница“, Краљево

Муришић Миленко,
„Aqualab 13“, Београд (приватни сектор)

Обрадовић Светлана,
Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд (приватни сектор)

Радовановић Јасмина,
Клинички центар Крагујевац

Рељић Зорица,
Медицинска лабораторија „ Панлаб“, Краљево (приватни сектор)

Цимбаљевић Славица,
ДЗ Нови Београд

ОГРАНАК НИШ

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Величковић Александра,
Лабораторија за мед. биохемију, „Неолаб СБ“, Сокобања (приватни сектор)

Потић Марија,
Лабораторија за мед. биохем. „Талија лаб 11“, Књажевац (приватни сектор)

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Зејак Весна,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ЗЦ „Лесковац“, Лесковац

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Анђелковић Жаклина,
Поликлиника за лаб. дијагностику „Неолаб“, Ниш (приватни сектор)

Звездановић Лилика,
Клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију

Јанковић Јовица,
ОБ Пирот

Младеновић Славиша,
Клиничко болнички центар Приштина (представник за Косово и Метохију)

Николић-Мицић Јелена,
ДЗ Ниш

Стојиљковић Светлана,
Клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију

Ћосић Владан,
Клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију

Цветковић Татјана,
Клинички центар Ниш, Институт за нефрологију

ОГРАНАК ВОЈВОДИНА

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Бањац Слађана,
Биохемијска лаб. „Biomedica“, Панчево (приватни сектор)

Zakanyi Драгана,
Лабораторија за мед. биохемију „Медлаб“, Нови Сад (приватни сектор)

Мијатовић Роса,
ЗУ „Југолаб“, Нови Сад (приватни сектор)

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Бачвански Љиљана,
ОБ “Др Ђорђе Јоановић”, Зрењанин

Драгић Мира,
Лабораторија за мед. биохемију „Farm lab–IDN“, Бачка Топола (приватни сектор)

Радишић-Босић Јасна,
Институт за кардиоваскуларне болести Војводина, Сремска Каменица

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Катанић Јасмина,
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Пап Драгана,
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад

Ристовски Војислав,
Институт за кардиоваскуларне болести Војводина, Сремска Каменица