Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije uzela aktivno učešće u Javnoj raspravi u vezi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. U periodu trajanja Javne rasprave, Кomori biohemičara Srbije se obratio veliki broj članova sa predlozima i sugestijama. Svi predlozi su razmotreni od strane organa komore nakon čega je formiran sažetak predloga koji je upućen Ministarstvu zdravlja RS, kao i predlog da se u procesu izrade Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, pri formiranju Radnih grupa Ministarstva zdravlja RS uvrste i predstavnici komora zdravstvenih radnika.

Види детаљније: Допис i Предлози КБС упућени Министартсву здравља РС

Овакав начин сарадње и комуникације чланова Коморе и органа Коморе наставиће се и у наредном периоду. Упућујем позив свима Вама, члановима Коморе, да и даље активно учествујете у раду Коморе упућивањем предлога који би допринели унапређењу и бољем уређењу области биохемије, а које ће Комора биохемичара Србије даље заступати.
Поново се показало да су интереси свих нас који радимо у лабораторијама заједнички независно да ли смо лекари или фармацеути, те је од изузетног значаја да сви заједно радимо на унапређењу струке, као и на очувању и јачању наше коморе.
Захваљујем се свима који су учествовали у јавној расправи и надам се да ће Министарство здравља РС уважити наше предлоге.

Срдачан поздрав,

Др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије