Дана 5. фебруара 2019. године одржан је састанак радне групе Министарства здравља Републике Србије – Комисије за безбедност здравствених радника.

Састанку су присуствовали: Дарко Бјелић, Министарство здравља РС; др Милан Динић, Лекарска комора Србије; др Славица Цимбаљевић, Комора биохемичара Србије; Радмила Угрица, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Дарко Ђурић и Миља Димитријевић, Синдикат лекара и фармацеута Србије; Радица Илић, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.

Представници комора здравствених радника говорили су о резултатима који су постигнути постављањем могућности online пријаве насиља над здравственим радницима на званичним сајтовима свих комора, као и о резултатима анкете о насиљу над здравственим радницима, који су показали да су најчешћи разлози насиља над здравственим радницима нереална очекивања пацијената, нереална очекивања чланова породице, као и дуго чекања на преглед.

У наставку састанка формиран је план активности за 2019. годину у оквиру којих ће Комисија за безбедност здравствених радника предложити конкретне мере Министарству здравља РС како би се подигао ниво едукације пацијената не само о њиховим правима, већ и о њиховим обавезама и правилима понашања у здравственој установи. Такође је закључено да је потребно покренути иницијативу према Министарству правде РС, надлежним институцијама, у циљу предузимања конкретних мере за заштиту здравствених радника, у виду строжијег санкционисања и бољег препознавања проблема, уз успостављање континуиране сарадње са медијима како би се промовисало реално и несензационалистичко извештавање у вези са проблемима који се дешавају у односу између здравствених радника и пацијената.

Линк: ПРИЈАВА НАСИЉА НАД БИОХЕМИЧАРИМА

С поштовањем,
Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.