У просторијама Клиничког центра Ниш, дана 22. 02. 2018. године, одржан је трећи стручни састанак I категорије Коморе биохемичара Србије.

Осим великог броја чланова Коморе биохемичара Србије из огранка Ниш, састанку су присуствовали и заменик директора Клиничког центра Ниш доц. др сц. Владан Ћосић, председник огранка Ниш Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, председник Надзорног одбора КБС Проф. др Татјана Цветкович и члан Управног одбора КБС др Славиша Младеновић, спец. клиничке биохемије.

Тема састанка је била “Комора биохемичара Србије – више од 10 година постојања и рада”, у оквиру кога су предавања одржале прим. др сц. Татјана Водник и прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић.

Наведена тема је покренула дискусију која је показала да је делокруг рада коморе широк и да чланови коморе подржавају непосредну комуникацију и овакве стручне састанке.