I Председник Скупштине Коморе

Сања Станковић,
фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

Заменик председника Скупштине Коморе

Александар Миљковић,
фармацеут спец. мед. биохемије – Лабораторија за мед. биохемију „Анализа“, Београд (огранак Београд)

II Директор Коморе

Славица Цимбаљевић,
доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБС, ДЗ „Нови Београд“, Нови Београд (огранак Београд)

III Управни одбор

1. Татјана Водник – председник, фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Мирјана Саркић – заменик председника, фармацеут спец. мед. биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
3. Владан Ћосић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)
4. Јелена Викић – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац (огранак Београд)
5. Љиљана Бачвански – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ “Ђорђе Јоановић”, Зрењанин (огранак Војводина)

IV Надзорни одбор

1. Татјана Цветковић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Институт за нефрологију-КЦ Ниш, Ниш (огранак Ниш)
2. Драгана Zakanyi – заменик председника, фармацеут-мед. биохемичар – Лаб. за мед. биохемију „Medlab“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)
3. Вера Стјепановић – члан, фармацеут-мед. биохемичар – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

V Етички одбор

1. Драгана Бракочевић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије, ДЗ „Врачар“, Београд (огранак Београд)
2. Јелица Ђорђевић – заменик председника, фармацеут спец. мед. биохемије, ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
3. Зејак Весна – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ Лесковац (огранак Ниш)
4. Габрић Оља – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
5. Воргић Љиљана – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – Биохемијска лабораторија „Воргић“, Зрењанин – приватни сектор (огранак Војводина)
6. Алексић Марина – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Лабораторија за мед.биохемију „Срболаб“, Земун – приватни сектор (огранак Београд)
7. Нађа Ступар – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – „Aqualab 20“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)

VI Одбор за припрему и рад Скупштине КБС

1. Тадић Дмитровић Ивана – председник, фармацеут-мед. биохемичар – Поликлиника „Бео–лаб плус“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
2. Димитријевић Маја – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ЗЦ „ Студеница“, Краљево (огранак Београд)
3. Пап Драгана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад (огранак Војводина)
4. Бихорац Муниба – члан, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ОБ Нови Пазар (огранак Београд)
5. Стојиљковић Светлана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)

VII Одбори огранака КБС
Београд

1. Жељка Стјепановић – председник, фармацеут-спец. медицинске биохемије – OБ „Medigroup“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
2. Радовановић Јасмина – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КЦ Крагујевац (огранак Београд)
3. Нововић Анђа – члан, фармацеут-мед. биохемичар – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

Војводина

1. Мијатовић Роса – председник, фармацеут-мед. биохемичар – ЗУ „Југолаб“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)
2. Катанић Јасмина – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, огранак Војводина)
3. Бањац Слађана – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Биохемијска лаб. „Biomedica“, Панчево – приватни сектор (огранак Војводина)

Ниш

1. Лилика Звездановић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)
2. Младеновић Славиша – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБЦ Приштина (огранак Ниш)
3. Жаклина Анђелковић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Поликлиника за лаб. дијагностику „Neolab“, Ниш – приватни сектор (огранак Ниш)

VIII Kомисија за израду општих аката КБС

1. Обреновић Радмила – председник, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Обрадовић Светлана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
3. Јанковић Јовица – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ОБ Пирот (огранак Ниш)

IX Kомисија за материјално-финансијско пословање КБС

1. Младеновић Славиша – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБЦ Приштина (огранак Ниш)
2. Величковић Александра – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Лабораторија за мед. биохемију, „Неолаб СБ“, Сокобања – приватни сектор (огранак Ниш)
3. Теодоровић Милан – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Биохемијска лабораторија „Здравље“, Шабац – приватни сектор (огранак Београд)