I Председник Скупштине Коморе

Зорица Шумарац,
фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

Заменик председника Скупштине Коморе

Светлана Обрадовић,
лекар спец. клиничке биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд (огранак Београд)

II Директор Коморе

Славица Цимбаљевић,
лекар спец. клиничке биохемије – КБС, ДЗ „Нови Београд“, Нови Београд (огранак Београд)

III Управни одбор

1. Татјана Водник – председник, фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Владан Ћосић – заменик председника, лекар спец. клиничке биохемије – ЦМБ-КЦ Ниш (огранак Ниш)
3. Мирјана Саркић, фармацеут спец. мед. биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
4. Славиша Младеновић, лекар спец. клиничке биохемије – Интерна клиника КБЦ „Приштина“, Грачаница (огранак Ниш)
5. Љиљана Бачвански, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ “Ђорђе Јоановић”, Зрењанин (огранак Војводина)

IV Надзорни одбор

1. Татјана Цветковић- председник, лекар спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦ Ниш, Ниш (огранак Ниш)
2. Вера Стјепановић – заменик председника, фармацеут-мед. биохемичар – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
3. Драгана Заканyи, фармацеут-мед. биохемичар – Лаб. За мед. биохемију „Medlab“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)

V Етички одбор

1. Проф. др Нада Мајкић-Singh, фармацеут-спец. медицинске биохемије – председник (огранак Београд)
2. Проф. др Видосава Ђорђевић, доктор медицине-спец. медицинске биохемије –заменик председника (огранак Ниш)
3. Др сци. Славица Кундалић, доктор медицине-спец. медицинске биохемије (огранак Ниш)
4. Боја Јоксимовић, фармацеут-спец. медицинске биохемије (огранак Београд)
5. Волођа Ћуковић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије (огранак Београд)
6. Мр сц. Нада Бујишић, фармацеут-спец. медицинске биохемије (приватни сектор) (огранак Београд)
7. Љиљана Воргић, фармацеут-спец. медцицинске биохемије (приватн сектор) (огранак Војводина)

VI Комисије за посредовање

Централна комисија
1. Светлана Обрадовић, доктор медицине – спец. клиничке биохемије, председник
2. Емина Чолак, фармацеут-спец. медицинске биохемије – члан
3. Верица Милатовић-Јездић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – члан

Комисија за посредовање – Огранак Београд
1. Јадранка Митровић, доктор медицине-спец. клинички биохемије – председник
2. Небојша Максић, фармацеут-спец. медицинске биохемије – члан
3. Биљана Глишић, фармацеут-медицински биохемичар-спец. медицинске биохемије – члан (приватни сектор)

Комисија за посредовање – Огранак Ниш
1. Велибор Цанић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – председник
2. Предраг Алексић, фармацеут-медицински биохемичар – члан
3. Марија Јелић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – члан

Комисија за посредовање – Огранак Војводина
1. Јелена Ошап, фармацеут-спец. медицинске биохемије – председник
2. Татјана Грбић, фармацеут-спец. медицинске биохемије – члан
3. Драгана Заканyи, фармацеут-медицински биохемичар – члан (приватни сектор)

VII Суд части првог степена

Суд части првог степена – огранак Београд
1. Снежана Јовичић, фармацеут-медицински биохемичар-спец. медицинске биохемије – председник
2. Зорица Рељић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – заменик председника (приватни сектор)
3. Божидар Нешевић, доктор медицине-спец. медицинске биохемије – члан
4. Зоран Вучковић, фармацеут-спец. медицинске биохемије – заменик члана

Суд части првог степена – огранак Ниш
1. Снежана Мадић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – председник
2. Весна Зејак фармацеут-спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Зорица Тишма, фармацеут-спец. медицинске биохемије – члан (приватни сектор)
4. Весна Милановић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – заменик члана

Суд части првог степена – огранак Војводина
1. Биљана Обренчевић, доктор медицине-спец. медицинске биохемије – председник
2. Весна Рашковић, инжењер мед. биохемије-спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Миле Шекеровић, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – члан
4. Весна Главашки-Томићевић, фармацеут-медицински биохемичар – заменик члана (приватни сектор)

VIII Суд части другог степена

1. Јон Чобан, доктор медицине-спец. медицинске биохемије – председник (огранак Војводина
2. Радмила Ковачевић, фармацеут-спец. медицинске биохемије – заменик председника (огранак Београд)
3. Стана Стругар, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – члан (огранак Војводина)
4. Ратко Пауновић, доктор медицине-спец. медицинске биохемије – члан (огранак Ниш) (приватни сектор)
5. Татјана Иванић-Ћорломановић, фармацеут-медицински биохемичар-спец. медицинске биохемије – члан (огранак Београд)
6. Соња Ћоровић, фармацеут-медицински биохемичар-спец. медицинске биохемије – члан (огранак Ниш)

IX Одбори огранака

Београд
1. Катарина Гошић – председник, фармацеут-мед. биохемичар – Завод за реуматологију, Београд
2. Сања Јагодић – члан, лекар спец. клиничке биохемије – ЗЦ Општа болница Ужице
3. Мирослав Обрадовић – члан, фармацеут спец. медицинске биохемије – Биохемијска лабораторија „Фармакон БХ“, Пожаревац (приватни сектор)

Ниш
1. Лилика Звездановић-Челебић – председник, лекар спец. клиничке биохемије – ЦМБ-КЦ Ниш, Ниш
2. Јовица Јанковић – члан, лекар спец. клиничке биохемије – ЗЦ Пирот
3. Жаклина Анђелковић – члан, лекар спец. клиничке биохемије – Поликлиника за лабораторијску дијагностику „Neolab“, Ниш (приватни сектор)

Војводина
1. Пап Драгана – председник, лекар спец. клиничке биохемије – ЗЗЗЗ студената, Нови Сад
2. Стана Стругар – члан, лекар спец. клиничке биохемије – ДЗ Кула
3. Емица Ђурић – члан, инжењер фармације спец. медицинске биохемије – Лабораторија за медицинску биохемију „Medlab plus“, Нови Сад (приватни сектор)