ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК БЕОГРАД
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК НИШ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК ВОЈВОДИНАИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК БЕОГРАД

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Гошић Катарина,
фармацеут медицински биохемичар, Завод за реуматологију, Београд

Стјепановић Вера,
фармацеут медицински биохемичар, Центар за медицинску биохемију, КЦС Београд

Васић Биљана,
фармацеут медицински биохемичар, ЗЦ Ваљево, Ваљево

Дамјановић Јелена,
фармацеут медицински биохемичар, Биохемијска лабораторија ДЗ “Др Ристић”, Београд (приватни сецтор)

Лугић Бојана,
фармацеут медицински биохемичар, Центар за медицинску биохемију, КЦС Београд

Мартиновић Наталија,
фармацеут медицински биохемичар, Дом здравља „Др Милутин Ивковић“, Београд

Ракочевић Ивана,
фармацеут медицински биохемичар (приватни сектор), Биохемијска лабораторија „Мединова лаб“, Београд

Стјепановић Жељка,
фармацеут медицински биохемичар (приватни сектор), Општа болница “Медигроуп”, Београд

Теодоровић Милан,
фармацеут медицински биохемичар (приватни сектор), Биохемијска лабораторија „Здравље“, Шабац

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Водник Татјана,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, Центар за медицинску биохемију, КЦС Београд

Саркић Мирјана
фармацеут специјалиста медицинске биохемије (приватни сектор), „Биомедика“, Београд

Шумарац Зорица,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, Центар за медицинску биохемију, КЦС Београд

Бихорац Муниба,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, МЦ Нови Пазар, Нови Пазар

Викић Јелена,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ЗЦ „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац

Дајак Маријана,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, Центар за медицинску биохемију, КЦС Београд

Илић Јасмина,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, МЦ „Миливоје Стојковић Мића“, Смедерево

Митровић Маријана,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, Институт за трансфузију крви Србије, Београд

Обрадовић Мирослав,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије (приватни сектор), Биохемијска лабораторија „Фармакон БХ“, Пожаревац

Пејовић Јанко,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ВМА Београд

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Обрадовић Светлана,
лекар специјалиста клиничке биохемије (приватни сектор) – „Биомедика“, Београд

Цимбаљевић Славица,
лекар специјалиста клиничке биохемије, ДЗ „Нови Београд“, Нови Београд

Бракочевић Драгана,
лекар специјалиста клиничке биохемије, ДЗ „Врачар“, Београд

Јагодић Сања,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Општа болница „Ужице“, Ужице

Лукић Вера,
лекар специјалиста клиничке биохемије, ЗЗЗЗ радника „Железнице Србије“, Београд

Рељић Зорица,
лекар специјалиста клиничке биохемије (приватни сектор), Биохемијска лабораторија „Панлаб“, Краљево

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК НИШ

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Алексић Предраг,
фармацеут медицински биохемичар, ДЗ Сокобања

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Зејак Весна,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ЗЦ „Лесковац“, Лесковац

Јовановић Борка,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије (приватни сектор), Сам. Биохемијска лабораторија “Алоја плус”, Јагодина

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Зејак Весна,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ЗЦ „Лесковац“, Лесковац

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Звездановић-Челебић Лилика,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Центар за медицинску биохемију, КЦ Ниш

Јанковић Јовица,
лекар специјалиста медицинске биохемије, ЗЦ „Пирот“, Пирот

Кундалић Славица,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Центар за медицинску биохемију, КЦ Ниш

Младеновић Славиша,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Интерна клиника КБЦ „Приштина“, Приштина (представник за Косово и Метохију)

Ћосић Владан,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Центар за медицинску биохемију КЦ Ниш

Цанић Велибор,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Комора биохемичара Србије, Београд

Цветковић Татјана,
лекар специјалиста клиничке биохемије, Медицински факултет Ниш; Институт за нефрологију и хемодијализу КЦ Ниш

Анђелковић Жаклина
лекар специјалиста клиничке биохемије (приватни сектор), Поликлиника за лабораторијску дијагностику „Неолаб“, Ниш

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

Заканyи Драгана,
фармацеут медицински биохемичар (приватни сектор) – Лаб. За мед. биохемију „Медлаб“, Нови Сад

Лолић Татјана,
фармацеут медицински биохемичар (приватни сектор) – ЗУ „Медлаб“, Нови Сад

Решковић Весна,
фармацеут медицински биохемичар – ЗЦ РЈ ДЗ Суботица

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

Бачвански Љиљана,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије – ОБ “Др Ђорђе Јоановић”, МЦ Зрењанин

Ђурић Емица,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије (приватни сектор) – Лаб. За мед. биохемију „Medlab“, Нови Сад

Ошап Јелена,
фармацеут специјалиста медицинске биохемије, ДЗ „Нови Сад“, Нови Сад

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

Обренчевић Биљана,
лекар специјалиста клиничке биохемије – ЗЦ ОЈ Општа болница Сремска Митровица

Пап Драгана,
лекар специјалиста клиничке биохемије – Завод за здравствену заштиту студената „Нови Сад“, Нови Сад

Стругар Стана,
лекар специјалиста клиничке биохемије – ДЗ Кула

&нбсп;