Важне информације – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Важне информације

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА КБС – ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА

У складу са тачком 10 став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 296 од 09.03.2018. године, Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на IX седници одржаној дана 05. 06. 2018. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила коначне резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 30. 05. 2018. године и донела следећу:

О Д Л У К У (ПДФ)

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

У складу са тачком 10. став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Супштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 296 од 09. 03. 2018., Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на VIII седници одржаној дана 31. 05. 2018. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 30. 05. 2018. године и с тим у вези објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ, КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД 45 ЧЛАНОВА И ТО: (ПДФ)

Прочитај више

ВАЖНО – ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КБС 30.05.2018. ГОДИНЕ

Централна изборна комисија је на VII седници одржаној дана 22.05.2018. године донела Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије расписаних за 30.05.2018. године.

Види детаљније: Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине КБС расписаних за 30.05.2018. године. (ПДФ)

Прочитај више

КОНАЧНА ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ КБС

Коначна збирна листа кандидата за избор чланова Скупштине Коморе биохемичара Србије.

Види више: Решење о утврђивању коначне збирне листе кандидата за чланова Скупштине КБС (ПДФ)

Прочитај више

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – допунски Кандидациони збор у Изборној јединици бр. 3 – огранак Војводина КБС дана 18. 05. 2018. године

Све чланове огранка Војводина Коморе биохемичара Србије (КБС) обавештавамо:

1. У изборној јединици број 3. – огранак Војводина, допунски Кандидациони збор ће се одржати дана 18. 05. 2018. године (петак) у просторијама огранка Војводина Коморе биохемичара Србије, ул. Васе Стајића бр. 4. у Новом Саду, са почетком у 15,00 часова.

2. Кандидатуре могу поднети сви обавезни чланови из Огранка Војводине Коморе биохемичара Србије, а који су запослени у државном сектору, док право гласа на допунском Кандидационом збору имају сви чланови огранка Војводина Коморе биохемичара Србије који се налазе на бирачком списку објављеном дана 09.05. 2018. године.

Прочитај више

Архива чланака