КБС – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

ОГЛАС ЗА ПОСАО – ЗА ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТЕ-МЕД. БИОХЕМИЧАРЕ ИЛИ ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ, СПЕЦ. МЕДИЦИНСКЕ/КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

Ради отварања биохемијске лабораторије, по закону неопходна је особа са следећим квалификацијама:

– Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, или
– Доктор медицине-специјалиста клиничке биохемије.

Позивамо чланове Коморе биохемичара Србије, кориснике старосне пензије у Србији који су заинтересовани да постану оснивачи биохемијске лабораторије.

Контакт:
Телефон: 064/844-6123
Мејл: ilijapraizovic00@gmail.com
Контакт особа: лабориторијски техничар Илија Праизовић

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈУЛ 2021.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31. 12. 2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јулском року 2021. године

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чине прилог ове одлуке (документ под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА јул 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18. 05. 2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе,

Захваљујемо се свим члановима Коморе биохемичара Србије који су се одазвали позиву Коморе и упутили предлоге за измену и допуну важећег Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности, који су прослеђени и биће предмет рада Комисије за рад на Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.

Срдачан поздрав,
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

Архива чланака