КБС – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

ФОНД УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД COVID-19 ИНФЕКЦИЈЕ

Поштовани чланови Коморе биохемичара Србије,

Позивамо све чланове Коморе биохемичара Србије (КБС) који су у време ванредног стања оболели од COVID-19 инфекције, да уз медицинску документацију доставе захтев за доделу једнократне помоћи из Фонда узајамне помоћи КБС. Наведено доставити на адресу Коморе биохемичара Србије до 20. 06. 2020. године.

Одлука о додели средстава биће донета на седници Управног одбора КБС, у складу са Правилником о употреби средстава фонда узајамне помоћи чланова Kоморе.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ВАЖНО: УКИДАЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА – ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

С обзиром да је Народна скупштина Републике Србије дана 06. 05. 2020. године (“Сл. гласник РС”, број 65/2020) донела Одлуку о укидању ванредног стања на територији Републике Србије, даљи рад Коморе биохемичара Србије (КБС) ће бити организован у складу са УРЕДБОМ о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 од 7. маја 2020. године (“Сл. гласник РС”, број 66/2020), и то на следећи начин:

– Од дана 11. 05. 2020. године (понедељак) биће успостављен редован рад стручне службе КБС у просторијама Коморе уз могућност пријема чланова Коморе и осталих странака при чему ће се поштовати ванредне мере безбедности.

– У раду Коморе биће примењиване све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица, обавезну дезинфекцију просторија и подова).

– Важно је нагласити да ће у циљу очувања безбедности и здравља како запослених, тако и чланова Коморе и у наредном периоду бити омогућено да чланови Коморе путем електронске поште на e-mail: office@kbs.co.rs, достављају сертификате и осталу документацију, уколико нису у питању документа која морају бити оверена.

– Рад КБС у Огранцима Коморе биће такође успостављен у складу са редовном динамиком, уз Препоруку да чланови КБС са Председницима огранака Ниш и Војводина наставе комуникацију путем телефона и слањем електронске поште на e-mail: office@kbs.co.rs. У случају потребе за одлазак у просторије огранака КБС ради примопредаје документације, неопходно је свој долазак најавити Председницима огранака КБС дан раније и примењивати препоручене мере безбедности.

– Овом приликом желим да се испред Коморе биохемичара Србије захвалим свим члановима КБС на доприносу који су својим радом и залагањем дали током трајања ванредног стања, као и на веома успешној и ажурној комуникацији са Комором чиме је и током ванредног стања очуван континуитет у раду Коморе и сви поверени и остали послови Коморе су обављани без застоја и у законским роковима уз максимално поштовање мера којима се спречава ширење заразе међу становништвом препоручених од Владе РС и Министарства здравља РС.

С поштовањем,

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић

Преузмите:
1. Одлука о укидању ванредног стања (ПДФ)
2. Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (ПДФ)

Прочитај више

ВАЖНО: COVID-19 ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕПОРУKЕ KОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Уз редовно прослеђивање свих смерница и мера које прописује Влада РС и Министартсво здравља РС, а које је неопходно да сви примењујемо у свом раду, овим путем Kомора биохемичара Србије Вам упућује препоруке и информације које ће надамо се допринети да Ваша борба са епидемијом буде још ефикаснија и безбеднија и за Вас и за пацијенте.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ: НАРЕДБА О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У складу са Наредбом о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17,00 часова до 05,00 сати ујутру.

Додатне информације можете наћи на линку: www.privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ВАЖНО: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – ЗАБРАНА РАДНОГ АНГАЖОВАЊА У ДОПУНСКОМ РАДУ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Поштоване колегинице и колеге,

Молимо Вас да се упознате са садржајем достављеног дописа и да у свом раду примењујете наведену меру.

Преузмите: Допис из Министарства дравља РС

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

Архива чланака