KBS – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: KBS

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VIII седници одржаној 09. 03. 2018. године, донела је следећу: О Д Л У К У о висини чланарине и надокнада за 2018. годину – Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2018. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2018. године и II део до 01.октобра 2018. године) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара; – Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2018. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела; – Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору) – Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са...

Прочитај више

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА – ВАЖНО

Поштовани чланови Коморе,

У току је ажурирање базе података чланова Коморе биохемичара Србије услед припреме бирачких спискова за предстојеће изборе за чланове Скупштине Коморе.

Право учешћа на изборима или да буде биран за члана Скупштине има обавезни члан Коморе који обавља као професију послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и који је уписан у Именик чланова Коморе.

Због напред наведеног н е о п х о д н о је да нам до 16. 04. 2018. године доставите податке и документацију уколико је дошло до промене Вашег радног статуса (одлазак у пензију, промена радног места, завршетак специјализације и др.).

Захваљујемо на сарадњи.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с. р.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КУРСА У ИНЕП – ЗЕМУН – 13.04.2018.

КУРС КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ Метаболизам гвожђа: шта се крије иза гвоздених врата Курс је акредитован код Здравственог савета Србије, као национални курс I категорије (број акредитације Г-17/18) и носи 6 бодова за слушаоце, односно 12 бодова за предаваче. Курс је намењен лекарима и биохемичарима. Поред 9 предавања, у оквиру курса су предвиђене и радионице, као и улазно-излазни тест провере знања. Котизација за курс износи 3000 динара. Рок за пријаву је 12.04.2018. Све информације можете добити путем телефона 011/2618-666, локал 117 е-маила danicac@inep.co.rs или jasminka@inep.co.rs. Преузми: Пријава за курс (DOC), Позив (PDF) Координатор курса др Даница Ћујић Директор ИНЕПа др Олгица...

Прочитај више

ОДРЖАНА VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге, на Седници Скупштине КБС, одржаној 09. 03. 2018. године, којом је председавала др мед. Светлана Обрадовић, спец. клиничке биохемије, заменик председника Скупштине, усвојени су извештаји о раду органа и тела КБС и план рада за 2018. годину, такође је усвојен и извештај о материјално финансијском пословању и финансијски план за 2018. годину, које је представила директорка Коморе прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић.

Прочитај више

Архива чланака