KBS – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: KBS

РАД И САРАДЊА ОГРАНАКА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге, У оквиру редовних активности које спроводи Комора биохемичара Србије (КБС), дана 06. 10. 2016. године у седишту Коморе одржан је састанак коме су присуствовали Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић – председник огранка Ниш, Прим. др сц. Драгана Л. Пап – председник огранка Војводина, дипл. фарм.-мед. биохемичар Катарина Гошић – председник огранка Београд, Прим. др сц. Татјана Водник – председник Управног одбора КБС и Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић – директор Коморе. На састанку је извршена анализа активности Огранака у текућој години у домену поверених и осталих послова, као и разматрање планова за наредну годину. Уз упознавање са текућим пословима и актуелностима разматрани су начини даљег унапређења комуникације чланства са Огранцима и седиштем Коморе. Сумирајући рад, активности и предлоге које су чланови КБС упућивали Огранцима и централи Коморе, поново се показало да су интереси свих нас који радимо у лабораторијама заједнички, независно да ли смо по основним студијама лекари или фармацеути, те је од изузетног значаја да сви заједно радимо на унапређењу струке, као и на очувању и јачању наше Коморе. У име КБС захваљујем се Председницима Огранака на свакодневном ангажовању, што све поверене послове обављају веома посвећено и професионално, мада без финансијске надокнаде, и доприносе функционисању Огранака и Коморе. С поштовањем, Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р. Директор Коморе биохемичара...

Прочитај више

ЗАХВАЛНОСТ НА САРАДЊИ

Поштоване колегинице и колеге, Захваљујемо Вам се на сарадњи и великом броју упућених одговора. Као што смо Вас обавестили Комора биохемичара Србије (КБС) је у сарадњи са осталим коморама здравствених радника у Србији, упутила званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме је изнет захтев да представници свих пет комора буду укључени у рад радног тела – Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Као представници комора залагаћемо се за препознавање специфичности посла здравствених радника, а у име КБС посебан акценат ће бити на специфичностима посла којим се баве чланови КБС, а то је рад у лабораторијама са непосредним контактом са агресивним и инфективним материјалима, дежурства, прековремени рад, приправност. С обзиром на досадашњу добру сарадњу уверени смо да ћемо у томе имати разумевање и подршку и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, а сви подаци које сте нам доставили биће од велике користи у даљем раду. Срдачан поздрав, Прим. др сц. мед Славица Цимбаљевић с.р. Директор Коморе биохемичара...

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЗИВ НА САРАДЊУ

Поштоване колегинице и колеге, Како је у току рад Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама, молимо Вас да ради увида у садашње стање доставите Комори у што краћем року (а најкасније до понедељка 16. 10. 2017.) информацију о тренутном коефицијенту и називу Вашег радног места, као и нивоу здравствене заштите на коме радите (дом здравља, болница, клиника….). Уколико имате додатке везано за руководеће место, докторат, примаријат и сл. тај податак прикажите одвојено од основног коефицијента. Податак о Вашем коефицијенту можете видети у Уговору о раду који имате потписан са Вашом установом. Комора има задатак да заштити Ваше професионалне интересе, те је од велике важности да сагледамо тренутну ситуацију и у сарадњи са Комисијом радимо на што објективнијем приказу наше струке и реалном вредновању у складу са нивом стручног образовања и у складу са пословима које обављамо. Уз срдачне поздраве захваљујем на сарадњи, Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р. Директор Коморе биохемичара...

Прочитај више

ИНИЦИЈАТИВА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ФОРМИРАЊЕ ПЛАТНИХ РАЗРЕДА

Комора биохемичара Србије (КБС) је у сарадњи са осталим коморама здравствених радника у Србији, упутила званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме је изнет захтев да представници свих пет комора буду укључени у рад радног тела – Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. На овај начин Комора биохемичара Србије би наставила да заступа све специфичности посла којим се баве чланови КБС, а то је рад у лабораторијама са непосредним контактом са агресивним и инфективним материјалима, дежурства, прековремени рад, приправност, што смо већ нагласили у раније упућеном допису у оквиру јавне расправе Нацрта закона о запосленим у јавним службама, а у циљу што објективнијег вредновања, разврставања и рангирања здравствених радника у платне разреде. Види детаљније: Допис упућен Министарству здравља РС (ПДФ) С поштовањем, Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић Директор Коморе биохемичара...

Прочитај више

РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КБС

Поштоване колегинице и колеге, Управни одбор (УО) и Надзорни одбор (НО) Коморе биохемичара Србије (КБС) су на својим редовним седницама одржаним дана 11. 09. 2017. године, у складу са својим надлежностима а сходно годишњем плану рада, разматрали рад и пословање КБС у првих осам месеци текуће године. УО КБС је анализирао активности које је КБС предузела у складу са одлукама донетим на претходним седницама УО. Сумиран је рад на измени Закона о здравственој заштити, Закона о коморама здравствених радника, на Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите, Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације, анализиран Рад комисије за безбедност основане Решењем Министарства здравља као и остали видови сарадње са Министартсвом здравља РС. Уз позитивне оцене дате су смернице за даљи рад у току ове године као и планирање активности за следећу годину. НО КБС је у складу са овлашћењима предвиђеним Законом о коморама здравствених радника и Статута КБС, на седници одржаној 11. 09. 2017. обавио детаљну контролу пословања КБС и унутрашњи надзор над радом Коморе. Рад и пословање коморе је оцењен позитивно и изнете су похвале због рационалног финансијског пословања које је и неопходно с обзиром на ограничена средства којима комора располаже. Дате су смернице о даљем економичном пословању уз јачање активности и подршке огранцима коморе и препоруку да се чланови коморе замоле да редовније испуњавају своје обавезе око плаћања чланарине. Директор КБС користи и ову прилику да се...

Прочитај више

Архива чланака